15 oktober 2020   |   Stockholm
SHERATON HOTEL

En reserelaterad mötesplats för affärsresor och möten

Ur programmet:

Hur är det ställt med möteskulturen?

möt heléne arvidsson

VD gr8meetings

Vad händer när kunderna ställer högre krav på rese- och mötesbranschen? Hur är det ställt med – stjälpande eller hjälpande – möteskulturen?

Här får du chansen att lyssna till Heléne Arvidsson, VD gr8meetings, med svart bälte i möteskultur.

Heléne är katalysator, processledare och rådgivare till organisationer/ företag som är trötta på för många möten som inte håller måttet, på evigt mejlande som inte leder någonstans och interna processer som mest skapar ineffektivitet och dålig arbetsmiljö. I en tid där allt går snabbare och snabbare med ett informationsflöde som ökar för varje dag är en bra möteskultur nödvändig. För att kunna leda alla mot samma mål där alla har samma värderingar och delar en gemensam spelplan.