15 oktober 2020   |   Stockholm
SHERATON HOTEL

En reserelaterad mötesplats för affärsresor och möten

Hur mycket kostar

dåliga möten våra organisationer?

Varje år tillbringar svenska ”tjänstehen” tid i ineffektiva möten till en kostnad av 170 miljarder kronor. Det motsvarar runt 4 % av Sveriges BNP. I snitt är 30 % av all arbetstid mötestid. För chefer och ledare är den siffran 50-80%. Trots det har alltför många organisationer av någon anledning en kultur där det är accepterat att hålla oplanerade möten där det skjuts vilt från höften. För lite tid sätts av till att planera, genomföra och följa upp goda möten. Det brukar betyda att låg kvalitet får kompenseras med hög kvantitet.

Ska vi träffas över en kopp kaffe i skön mötesmiljö och prata om möteskultur på Travel World? Dessutom får du möjlighet att nätverka med övriga utställare, bli inspirerad och entusiasmerad – i en underbar mötesmiljö – mitt i Stockholm. Tillsammans skapar vi de bästa av möten, hälsar Micke.

Micke Darmell

Micke Darmell

Tel: 070 642 54 00
E-post: micke.darmell@gr8meetings.se

Mötesstatistik från verkligheten:

Arbetstid du spenderar i möten

Möten som saknar tydligt syfte och mål

Snittid i möten för dig som chef

Antal personer som INTE borde vara kallade

Ineffektiv mötestid